wsparcie w ramach Funduszy Norweskich

Hasło: „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014–2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

 1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
 2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Norway grants

informacja

Informujemy, że Wiar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Wdrożenie niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw w otoczeniu rzeki Wiar” współfinansowany w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej na skalę kraju technologii o nazwie: „Niskoemisyjna technologia wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw piaskowych i żwirowych”. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace rozwojowe, których celem jest uzyskanie optymalnej jakości mieszanki piaskowo żwirowej, wzbogaconej odpowiednią proporcją substancji pylistych dla zastosowań w wysokospecjalistycznych betonach o precyzyjnej kontroli uziarnienia. Projekt jednocześnie przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia wód śródlądowych i ich bezpośredniego otoczenia.

Wartość projektu:
15 885 573,00 PLN

Wartość dofinansowania:
9 040 570,00 PLN

Informacje na temat Funduszy Norweskich i EOG:
www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org
Norway grants

przebieg realizacji projektu

15.11.2023

Informujemy o stanie prowadzonych działań związanych z realizacją projektu „Wdrożenie niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw w otoczeniu rzeki Wiar”.

W ramach podpisanej umowy zrealizowane są prace w zakresie budowy linii przetwórczo-mieszającej. Jest ona zasadniczym elementem wdrażanej w ramach projektu niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw piaskowych i żwirowych.

Ze względu na nieprzewidziane trudności natury administracyjnej, planowany termin zakończenia robót został wydłużony z października 2023 na grudzień 2023.

Aktualnie prowadzone są prace montażowe nowej linii przetwórczo-mieszającej na terenie kopalni. Obecnie odebrano część planowanych prac:

 • Kosz zasypowy z podawaczem przenośnikowym
 • Przenośnik taśmowy

Pozostałe elementy linii są w zaawansowanym stadium realizacji.

Po zakończeniu prac budowlano-montażowych na terenie kopalni, planowane jest 2 seminarium w tematyce przebiegu realizacji projektu.


29.06.2023 (działania informacyjne)

W dniu 28.06.2023 w miejscowości Sierakośce odbyło się Seminarium nr 1 na temat realizacji projektu.

Spotkanie zostało rozpropagowane na terenie gminy poprzez odpowiednie działania informacyjne (ulotki, plakaty). W seminarium wzięło udział kilkunastu mieszkańców gminy Fredropol.

Przebieg seminarium:

 • Przekazanie informacji na temat istoty projektu,
 • Przekazanie informacji na temat przebiegu projektu oraz jego planowanych efektów;
 • Prezentacja informacji związanych z pozytywnym wpływem projektu na ograniczenie zanieczyszczenia wód śródlądowych oraz ich bezpośredniego otoczenia w stosunku do rzeki Wiar

26.04.2023

Informujemy o zawarciu umowy z Wykonawcą zasadniczego zadania w ramach realizacji projektu „Wdrożenie niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw w otoczeniu rzeki Wiar”.

W ramach podpisanej umowy zrealizowane zostaną prace w zakresie budowy linii przetwórczo-mieszającej. Jest ona zasadniczym elementem wdrażanej w ramach projektu niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw piaskowych i żwirowych.

Zakończenie prac jest przewidywane na październik 2023.


20.03.2023

Informujemy o dokonaniu pierwszych zakupów w ramach projektu „Wdrożenie niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw w otoczeniu rzeki Wiar”.

W związku z realizacją projektu, Wiar sp. z o.o. sp. k. zakupił dwie maszyny przeznaczone do pracy na wyrobisku:

 • Ładowarka kołowa do załadunku kruszywa
 • Koparka gąsienicowa do wydobycia kruszywa

przetargi

Budowa linii przetwórczo-mieszającej wraz z dostawą kruszarki dla zakładu Wiar Sierakośce

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw w otoczeniu rzeki Wiar” współfinansowanego w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, informujemy o zamówieniu: „Budowa linii przetwórczo-mieszającej wraz z dostawą kruszarki dla zakładu Wiar Sierakośce”.

Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE) — TED (ang. Tenders Electronic Daily) — ted.europa.eu

Zapraszamy do składania ofert.

Odpowiedzi na pytania z dni 23.02.2023 oraz 16.03.2023

W ramach postępowania do zamówienia z dn. 14.02.2023 pn. „Budowa linii przetwórczo-mieszającej wraz z dostawą kruszarki dla zakładu Wiar Sierakośce”, w dniach 23.02.2023 oraz 16.03.2023 Zamawiającemu zostały przekazane pytania odnośnie zapisów SWZ.

Informacja na temat złożonych ofert

Informujemy, że dnia 22.03.2023 (środa) o godz. 12:00 minął termin składania ofert w ramach zamówienia „Budowa linii przetwórczo-mieszającej wraz z dostawą kruszarki dla zakładu Wiar Sierakośce”.

W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta.

W najbliższych dniach przekazana zostanie informacja o wyniku postępowania.

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/S 035-100255 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE) dnia 14.02.2023: „Budowa linii przetwórczo-mieszającej wraz z dostawą kruszarki dla zakładu Wiar Sierakośce”.


Dostawa — ładowarka kołowa do załadunku kruszywa do realizacji procesu technologicznego (aktualizacja ogłoszenia z dn. 30.01.2023)

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw w otoczeniu rzeki Wiar” współfinansowanego w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, informujemy o aktualizacji ogłoszenia o zamówieniu: „Dostawa — ładowarka kołowa do załadunku kruszywa do realizacji procesu technologicznego”.

Aktualizacja wynika z omyłki pisarskiej w zakresie tytułu przelewu wadium. Właściwy tytuł został wskazany w sprostowaniu do ogłoszenia.

W związku z charakterem omyłki, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Ogłoszenie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE) — TED (ang. Tenders Electronic Daily) — ted.europa.eu

Nr ogłoszenia w Dz. Urz. UE — OJ/S 2023/S 010-020792

Zapraszamy do składania ofert.

Odpowiedzi na pytania z dnia 18.01.2023

W ramach postępowania do zamówienia z dn. 10.01.2023 pn. „Dostawa — ładowarka kołowa do załadunku kruszywa do realizacji procesu technologicznego”, w dniu 18.01.2023 Zamawiającemu zostały przekazane pytania odnośnie zapisów SWZ.

Informacja na temat złożonych ofert

Informujemy, że dnia 16.02.2023 (czwartek) o godz. 12:00 minął termin składania ofert w ramach zamówienia „Dostawa — ładowarka kołowa do załadunku kruszywa do realizacji procesu technologicznego”.

W ramach postępowania wpłynęły 2 oferty.

W najbliższych dniach przekazana zostanie informacja o wyniku postępowania.

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/S 010-020792 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE) dnia 10.01.2023: „Dostawa — ładowarka kołowa do załadunku kruszywa do realizacji procesu technologicznego”.


Dostawa — koparka gąsienicowa do wydobycia kruszywa do realizacji procesu technologicznego

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie niskoemisyjnej technologii wydobycia i przetwarzania wzbogaconych mieszanek kruszyw w otoczeniu rzeki Wiar” współfinansowanego w ramach schematu Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021, informujemy o zamówieniu: „Dostawa — koparka gąsienicowa do wydobycia kruszywa do realizacji procesu technologicznego”.

Ogłoszenie znajduje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE) — TED (ang. Tenders Electronic Daily) — ted.europa.eu

Zapraszamy do składania ofert.

Informacja na temat złożonych ofert

Informujemy, że dnia 28.12.2022 (środa) o godz. 12:00 minął termin składania ofert w ramach zamówienia „Dostawa — koparka gąsienicowa do wydobycia kruszywa do realizacji procesu technologicznego”.

W ramach postępowania wpłynęła 1 oferta na kwotę 246 700 EUR netto (303 441 EUR brutto).

W najbliższych dniach przekazana zostanie informacja o wyniku postępowania.

Informacja o zakończeniu postępowania oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 228-656759 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE) dnia 25.11.2022: „Dostawa — koparka gąsienicowa do wydobycia kruszywa do realizacji procesu technologicznego”.